• 0400800182
 • myynti@palveluita.info

  Tietoa

  "Toimitus" tilausehdot

  TILAUSEHDOT

  Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

  Näitä ehtoja sovelletaan AT Siivouspalvelut Oy:n, lisäksi palveluita tarjoavan yrityksen ”Aiheeseen liittyviin yrityksiin” yhteistyökumppaneihin ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelusopimukseen. HUOM! ”Aiheeseen liittyvät yritykset” yhteistyökumppanit voivat antaa myös omat toimitus/tilausehdot.

  Sopimuksen kohde ja tarkoitus

  Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan AT Siivouspalvelut tai ”Aiheeseen liittyvät yritykset” tuottaa Asiakkaalle kotipalvelua.

  Sopimuskausi

  Sopimus astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä tilausehdot, tilattuaan palvelun ja saatuaan vahvistuksen sekä laskun. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä tilausehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta ATSiivouspalvelun tai ”Aiheeseen liittyvän yrityksen” asiakaspalvelija voi suorittaa tilatun palvelun. Yksittäisen tilauksen osalta sopimus on voimassa siihen asti, kun asiakas on hyväksynyt suoritetun palvelun. Asiakas voi tehdä myös säännöllisen tilauksen eli toistuvan varauspyynnön, milloin asiakkaan kanssa sovitaan palvelun sisällöstä ja ajankohdista erikseen. Tällöin kustakin tilauksesta lähetetään erikseen vahvistus ja lasku asiakkaalle. Kumpikin osapuoli voi keskeyttää toistuvan varauspyynnön erillisellä lmoitukselle.

  Palvelut

  AT Siivouspalvelut ja ”Aiheeseen liittyvät yritykset” tarjoaa siivous- ja kotipalvelua. AT Siivouspalvelun sekä ”Aiheeseen liittyvän yrityksen” Asiakas tilaa palvelua tunneissa ja tilatun palvelun kesto ja Asiakkaan toiveet vaikuttavat siihen, miten paljon työtehtäviä ehditään toteuttaa. AT Siivouspalvelut tai ”Aiheeseen liittyvät yritykset” ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta.

  Hinnat ja laskutus

  AT Siivouspalveluiden myös ”Aiheeseen liittyvien yrityksien” kotipalveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset ja hintoihin sisältyy voimassa olevan arvolisäverokannan mukainen arvonlisävero. Emme veloita asiakkaalta asiakaspalvelijamme työmatkakustannuksia. At Siivouspalvelu ja ”Aiheeseen liittyvät yritykset” sopimusyritykset pidättää oikeudet hintojen muutoksiin.

  Yksittäinen varaus maksetaan varausta tehtäessä verkkopankissa etukäteen tai sopimuksen mukaisesti laskulla. Säännöllisessä varauksessa lähetämme laskun varauspäivänä. Siivouspalvelusopimuksen ottavia asiakkaita on mahdollisuus laskuttaa, jolloin luottotiedot tarkistetaan.

  Mikäli varaus peruuntuisi AT Siivouspalveluiden tai ”Aiheeseen liittyvien yrityksistä” johtuvista syistä, palautamme etukäteen maksetun maksun asiakkaalle. Palautamme maksun myös silloin, jos asiakas peruuttaa varauksen kaksi (2) vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme yhden (1) tunnin palvelumaksua vastaavan summan. Asiakas voi siirtää palvelua veloituksetta ilmoittamalla siitä kaksi (2) vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa.

  Säännöllisissä varauksissa lähetämme laskun pääsääntöisesti sähköpostilla. Paperilaskun lähettämisestä perimme 3,00 euron laskutuslisän. Maksumuistutuksesta perimme 5 euron ylimääräisen laskutuslisän.

  Suosittelemalla palveluamme, saat ilmaisia siivouksia. Miten se toimii? Suosittelemalla palveluamme ystävällesi, saat 3 tuntia ilmaista siivouspalvelua, kun ystäväsi ostaa palveluamme vähintään 12 tuntia tai ottaa jonkin siivouspalvelusopimuksistamme. Tämä koskee vain uusia asiakkaita. Mitä useammalle suosittelet, sitä enemmän saat ilmaista kotisiivousta.
   
  Asiakkaan velvollisuudet

  Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon joko AT Siivouspalveluille tai ”Aiheeseen liittyvälle yritykselle”. Asiakkaan on muun muassa kerrottava mahdollista työvälineistä ja puhdistusaineista. Asiakkaan kodissa tapahtuvassa palvelussa asiakkaan on myös huolehdittava asiakaspalvelijan pääsystä sisälle kotiin.

  Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen

  Asiakkaalla on oikeus irtisanoa, siirtää tai peruuttaa tilaamansa palvelu ilmoittamalla AT Siivouspalveluille tai ”Aiheeseen liittyville yrityksille” siitä kaksi (2) päivää ennen sovittua palvelun suoritushetkeä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme sovitun palvelun hinnasta 50 %. Mikäli peruutus tehdään sovittuna suorituspäivänä, veloitamme palvelun täysimääräisesti.

  Ylivoimainen este

  AT Siivouspalvelut sekä ”Aiheeseen liittyvät yritykset” ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös autoväylienruuhkia, liikenneonnettomuuksia sekä AT Siivouspalvelun tai ”Aiheeseen liittyvien yritysten” asiakaspalvelijoiden sairastumisia.

  Reklamaatiot ja huomautukset

  Mikäli Asiakas on tyytymätön tilaamaansa palveluun, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti AT Siivouspalveluiden tai ”Aiheeseen liittyvälle yritykselle” kahden (2) päivän kuluessa palvelun suorittamisesta tai virheen havaitsemisesta tai siitä kun se olisi pitänyt havaita.

  Sopimuksen purkaminen

  Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli AT Siivouspalvelut tai ”Aiheeseen liittyvä yritys” olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. AT Siivouspalveluilla tai ”Aiheeseen liittyvällä yrityksellä” on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas laiminlyö sovittuja maksuja. AT Siivouspalveluilla sekä ”Aiheeseen liittyvällä yrityksellä” on oikeus purkaa sopimus myös silloin, jos asiakas laiminlyö tämän sopimuksen velvollisuuksia, eikä korjaa niitä AT Siivouspalveluiden tai ”Aiheeseen liittyvän yrityksen” pyynnöstä.

  Salassapitovelvollisuus

  Kaikki AT Siivouspalveluiden yhteistyökumppanit ”Aiheeseen liittyvät yritykset” ovat sitoutuneet pitämään salassa asiakkaisiin tai heidän henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvät seikat. AT Siivouspalvelut ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

  Sopimuksen muuttaminen

  AT Siivouspalvelut pidättää oikeudet tilausehtojen muuttamiseen

  Ristiriitojen ratkaiseminen

  Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan mahdollisesti käräjäoikeudessa.

  Rekisteriseloste

  Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

  Rekisterinpitäjä

  PalveluitaINFO
  Sinikalliontie 14
  02630 Espoo 

  Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot

  Jouko Nurminen

  email: jouko(at)palveluita.info

  Rekisterin nimi

  PalveluitaINFO:n markkinointirekisteri

  Mitä tietoja keräämme?

  Voimme kerätä ja käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja:

  Meille antamasi tiedot. Saatat antaa meille itseäsi koskevia tietoja rekisteröityessäsi verkkosivustollemme tai sovelluksiimmi tai viestiessäsi kanssamme puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta tai jollain muulla tavalla. Näihin tietoihin lukeutuvat asiakastilin luonnin, palveluidemme käytön, palautteen antamisen, kyselyihin osallistumisen tai verkkosivustollamme olevaa ongelmaa koskevan ilmoituksen lähettämisen yhteydessä antamasi tiedot. Meille annettuihin tietoihin saattavat lukeutua esimerkiksi nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi.

  Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

  Tietojesi säilytysaika riippuu niiden käyttötarkoituksista. Ollessasi asiakkaamme säilytämme tietoja vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan kyseisiä tarkoitusperiä varten. Jos tilisi poistetaan joko sinun tai meidän toimesta, niin säilytämme tietojasi korkeintaan 1 vuotta poistamisen jälkeen (ellei laki velvoita meitä pidempään säilytysaikaan) mahdollisia oikeuskäsittelyjä, juridisia tarkistuksia tai viranomaisten tutkimuksia varten. Kaikki tieto säilytetään salattuna Euroopassa moderneja palvelimia (Rochen) hyödyntäen. Käymme seuraavassa läpi henkilötietojen (yritystietojen) käsittelyn perusperiaatteet.

  Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käytetään PalveluitaINFO:n viestintään sekä digitaaliseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

  Rekisterin tietokentät

  Henkilön nimi (yritys)
  Tehtävänimike (yritys)
  Henkilön sähköpostiosoite (yritys)
  Henkilön puhelinnumero (yritys)
  Yrityksen nimi
  Yrityksen yhteystiedot
   

  Rekisterin tietolähteet

  PalveluitaINFO:n asiakasrekisteri, Julkiset verkkosivut

  Tietojen luovutus

  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  Rekisterin suojaus

  Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään (Rochen), johon on pääsy PalveluitaINFO:n valtuuttamilla henkilöillä PalveluitaINFON:n sisällä.

  Evästeet

  Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

  Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

  Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. 

  Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: 
  - vierailijan IP-osoite 
  - vierailun ajankohta 
  - selatut sivut ja sivujen katseluajat 
  - vierailijan selain

  Sinun oikeutesi

  Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen. 

  Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää PalveluitaINFO:n käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja PalveluitaINFON:n suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhteydenotto(at)palveluita.info

  Tietosuoja

  Perusperiaatteet

  PalveluitaINFO sitoutuu kunnioittamaan ja suojaamaan henkilötietojasi (yritys tietojasi) voimassa olevien lakien, sekä alan sääntöjen ja muiden asianmukaisten tapojen mukaisesti. Kaikki tieto säilytetään salattuna Euroopassa moderneja palvelimia (Rochen) hyödyntäen. Käymme seuraavassa läpi henkilötietojen (yritystietojen) käsittelyn perusperiaatteet.

  Tietojen keruu

  PalveluitaINFO antaa  web-sivuston kautta sinulle mahdollisuuden tilata tuotteita tai palveluita, tilata uutiskirjeitä, tehdä kyselyitä tai rekisteröityä niin, että voit tutustua eri aineistotyyppeihin. Näiden web-sivustojen (PalveluitaINFO) kautta saamme tietoja, kuten nimesi (yrityksesi tiedot), tietoja siitä kuinka voimme ottaa sinuun yhteyttä sekä laskutuksen (sähköisen laskun PDF) kannalta tarpeelliset tiedot. Saamme lisäksi tiedot kauppatapahtumasta ja mahdollisesta maksusta. Käyttämällä PalveluitaINFO:n sivustoa hyväksyt sähköiset laskut joita sinulle mahdollisen kaupankäynnin yhteydessä lähetetään.

  Evästeet (Cookies)

  Hyväksymällä (katso)  evästeiden käytön, selaimesi lisää tekstin erilliseen tiedostoon. Selaimen asetusten kautta voit itse määrittää, hyväksytkö sen, että tietokoneelle tallennetaan evästetiedostoja. Lisäksi voit milloin tahansa poistaa tietokoneelle tallennetut evästetiedostot. Kun käyt PalveluitaINFO sivuston käyttäjäprofiilisi mukaan sopeutettavissa osissa tai osissa joiden käyttö edellyttää kirjautumista, selaimen on sallittava evästeet. Muuten voit käydä sivustojemme kaikissa osissa ottamatta vastaan evästetiedostoja ja paljastamatta identiteettiäsi.

  Turvallisuus

  PalveluitaINFON:n sivuston oman tilin käyttö edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Olet itse vastuussa siitä, että säilytät salasanasi niin, ettei kukaan ulkopuolinen pääse siihen käsiksi. Jos jaat tietokoneesi jonkun muun kanssa, sinun tulee aina kirjautua ulos niin, ettei tietokoneen kukaan muu käyttäjä voi hyödyntää tietojasi. 

  Tietojen käyttö

  PalveluitaINFO käsittelee ja käyttää antamiasi tietoja pyrkiessään vastaamaan tarpeisiisi entistä paremmin ja voidakseen kehittää palveluaan. Voimme ottaa sinuun yhteyttä uutiskirjeen välityksellä, voimme lähettää erilaisia tarjouksia käyttäen annettuja tietojasi. Voit aina ilmoittaa ja keskeyttää palvelut meiltä. PalveluitaINFO ei luovuta sinua koskevia tietoja edelleen, ellei laki sitä edellytä, ellei sitä edellytetä tilattuasi tuotteen tai palvelun tai ellei PalveluitaINFO katso, että tietojen luovutus on välttämätöntä, jotta PalveluitaINFO:n oikeuksia voidaan suojata ja puolustaa. PalveluitaINFO ei tarkoituksella hyödynnä lapsilta tai alaikäisiltä saatuja tietoja eikä harjoita mitään lapsiin tai alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia.

  Tietojen korjaaminen ja tarkistus

  PalveluitaINFO pyrkii siihen, että kaikki käsiteltävät tiedot ovat oikein. Tämä koskee tietenkin myös keräämiämme henkilötietoja. Jos jonkin tiedon todetaan olevan virheellinen, tieto korjataan viipymättä. Sinulla on tietenkin oikeus tutustua meillä oleviin itseäsi koskeviin tietoihin. Jos haluat tutustua näihin tietoihin tai sinulla on muita kysymyksiä, jotka koskevat henkilötietojesi käsittelyä, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä asiakaspalveluumme joko kotisivultamme löytyvää kyselylomaketta käyttäen.

  Mikäli et halua enää tulevaisuudessa uutiskirjettä, ilmoita siitä meille. Kun sähköpostiosoitteesi on muuttunut, kirjaudu tilillesi vanhalla sähköpostiosoitteellasi ja muuta tietojasi.

  Käyttäjätilisi mahdollinen väärinkäyttö

  Jos joku yrittää petosta tai pyrkii muuten käyttämään PalveluitaINFO:n sivuston palveluita väärin, PalveluitaINFO varaa oikeuden kieltää käyttäjältä pääsyn PalveluitaINFO sivustoon ja toimitettaviin palveluihin.

  Linkit muihin web-sivustoihin

  Muista, että tässä web-sivustossa, PalveluitaINFO:n mahdollisesti olevat linkit voivat viedä sinut muihin web-sivustoihin, joiden yksityisyydensuojakäytäntö mahdollisesti eroaa tässä määritellystä. 

  Tietosuojakäytännön muuttaminen

  PalveluitaINFO voi päivittää tätä käytäntöä. Jos tähän käytäntöön tehdään oleellisia muutoksia, myös PalveluitaINFO ilmoittaa niistä sinulle selvästi tämän web-sivuston kautta. Kehotamme lukemaan tämän käytännön, että pysyt ajan tasalla kuinka PalveluitaINFO käsittelee henkilötietojasi (yritystietojasi).

  Turvallisuus

  Turvallinen maksaminen ja yhteydenotto PalveluitaINFO hakemistossa

  HUOM: Maksaminen, myyjä&ostaja sopii maksumenettelyistä itsenäisesti. PalveluitaINFO:n maksut hakemistossa käyttökohtaisesti esillä (tiedoksi)

  TEKNIIKKA

  PalveluitaINFO hakemisto käyttää erilaisia asiakkuudesta johtuvia maksu menetelmiä maksujen maksamiseen, yleisesti käytetään laskua, PayPall sekä mahdollisesti laskutusta erikseen menetelmiä tuotteiden, palvelujen, tavaroiden maksamiseen. Kun käytät palveluja hyväksyt myös email laskutuksen (lasku lähetetään sinun email)

  SSL

  PalveluitaINFO hakemistoon on muodostettu salattu yhteys, kirjautumiseen sekä maksujen maksamiseen myös yhteydenotot ovat salattuja.

  SSL on lyhenne (akronyymi) sanoista Secure Sockets Layer ja on internetin liikenteen standardi suojausmenetelmä jolla luodaan suojattu ja turvallinen yhteys kahden tietokoneen välillä.

  Käyttöehdot

  Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Tullessaan PalveluitaINFO sivustolle palvelun käyttöön käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

  Kirjautuminen tai käyttäjänä saapuminen PalveluitaINFO hakemistoon vaatii, että selaimesi sallii cookie-tietojen ('evästeet') lähettämisen!  Mikäli olet yhteiskäytössä olevalla internet-päätteellä, muistathan painaa 'kirjaudu ulos' kun lopetat PalveluitaINFO käytön!

  PalveluitaINFO hakemisto on tarkoitettu yritysten palveluiden esille tuomiseen ja tarjontaan (palvelumaksuihin lisätään voimassa oleva alv maksu). Yksityisten palveluja ei tuoda esille hakemistossa (palvelumaksut sisältää voimassa olevan alv maksun), ainoastaan asunnon myyjät (itsemyyjät) yksityisesti voivat myydä PalveluitaINFO hakemistossa voimassa olevien kategorioiden ja tyyppien mukaisesti.

  PalveluitaINFO Palveluntarjoajana, sekä verkko sovellus tuottaa myös laskuja (käyttää laskuja tarvittaessa). Käyttäessäsi Käyttäjänä palveluita hyväksyt sähköiset laskut joilla maksetaan PalveluitaINFO  hakemistoon liittyminen (yrityspaketit), erikoistilanteissa palveluiden tarjoaminen, tavaraoiden ja tuotteeiden yrityshakemistossa olevat mahdolliset maksut maksetaan aina palveluiden tarjoajien (Myyjien), tuotteen (tavaran) myyjän (omistajan), sekä ostajan (Käyttäjän) keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

  Palvelu toimii yrityshakemistona verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet palveluntarjoajat (Myyjät) ja yrityshakemistosta ostajat (jäljempänä "Käyttäjä") voivat ilmoittaa palveluitaan (tuotteitaan) jäljempänä ""Palvelu", "Kohde", "Tavara", "Tuote" hakemistossa tarjottavaksi (tarjoukset) Palvelun välityksellä ja vastaavasti tehdä ostosuorituksia myynnissä (tarjouksissa) olevista Kohteista. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Käyttäjien ja palveluiden tarjoajien kesken heidän erikseen sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja (sivuston ylläpitäjä) ole kaupan osapuoli missään suhteessa. Palvelu ei vaadi rekisteröitymistä, kuitenkin rekisteröidyttyäsi Palveluun saat enemmän toimintoja.

  Anna vinkki epäilyttävästä tuotteesta tai palvelusta PalveluitaINFO pyytää sekä käyttäjiltä että oikeudenhaltijoilta apua väärinkäytösten löytämiseksi. Käyttäjiä kehotetaan tekemään PalveluitaINFO–palvelun ylläpidolle (yhteydenotto lomake) ilmoitus tuotteista, jotka ovat näiden ohjeiden tai palvelun käyttöehtojen tai sääntöjen vastaisia. Ilmoita virheellisyyksistä sähköpostilla myynti(at)palveluita.info 

  Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun viestinnällisiin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

  Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja Palvelun toiselle Käyttäjälle palveluiden tarjoamisen yhteydessä välittääkseen kohteen myyjälle (palveluiden tarjoaja) tiedot mahdollisesta (ostajasta) ja vastaavasti tarjouksen tehneelle ostajalle tiedot mahdollisesta myyjästä. Näiden tietojen luovuttaminen tapahtuu ainoastaan erikoisesta tarpeesta.

  Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Palvelussa ei saa myydä (tarjota) tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaalin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan.

  Käyttäjä sekä Myyjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Laittomasti anastettua tavaraa, tuotteita ym. verrattavaa ei missään nimessä voi markkinoida ja myydä (tarjota) Palvelussa.  Emme myy (tarjoa) emmekä esittele PalveluitaINFO hakemistossa aseitapornografiaa missään muodossa.

  Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille sekä Myyjille yrityspalveluiden, sekä kauppapaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

  Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjän (mainostaja) mainosmateriaali tai koko mainos hakemistosta ilman mitään perusteluja. Mainoksen poistamisen jälkeen ei mainostajalla (käyttäjällä) ole oikeuksia maksun palauttamiseen osin eikä kokonaan.

  Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.  Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään palveluiden ja myynti- tai ostotarjouksia

  Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle toimittamansa materiaaliin tarkistettavaksi. Palveluntarjoaja voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan (ilmoittaa muutoksista käyttäjälle), esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärin käytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. 

  Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.  Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään muutoksen havaittuaan. Palvelumaksua tai osasuoritusta yrityshakemistoon liittymisestä ei palauteta mistään syystä ei myöskään minkäänlaisen tapauksen johdosta.

  Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.  Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse.

  Tietoa hakemistosta

  PalveluitaINFO on ammattimainen ja luotettava yrityshakemisto. Voit nyt luoda ammatillisen yrityshakemiston, josta olet aina unelmoinut.

  Voit luoda ja hallita tehokkaasti minkä tahansa tyyppisiä hakemistoja.

  PalveluitaINFO
  Sinikalliontie 14, 02630 Espoo
  myynti@palveluita.info
  puh: 0400800182

  © 2019 PalveluitaINFO. Kaikki oikeudet pidätetään

  Search