TILAUSEHDOT

Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan AT Siivouspalvelut Oy:n, lisäksi palveluita tarjoavan yrityksen ”Aiheeseen liittyviin yrityksiin” yhteistyökumppaneihin ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelusopimukseen. HUOM! ”Aiheeseen liittyvät yritykset” yhteistyökumppanit voivat antaa myös omat toimitus/tilausehdot.

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan AT Siivouspalvelut tai ”Aiheeseen liittyvät yritykset” tuottaa Asiakkaalle kotipalvelua.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä tilausehdot, tilattuaan palvelun ja saatuaan vahvistuksen sekä laskun. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä tilausehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta ATSiivouspalvelun tai ”Aiheeseen liittyvän yrityksen” asiakaspalvelija voi suorittaa tilatun palvelun. Yksittäisen tilauksen osalta sopimus on voimassa siihen asti, kun asiakas on hyväksynyt suoritetun palvelun. Asiakas voi tehdä myös säännöllisen tilauksen eli toistuvan varauspyynnön, milloin asiakkaan kanssa sovitaan palvelun sisällöstä ja ajankohdista erikseen. Tällöin kustakin tilauksesta lähetetään erikseen vahvistus ja lasku asiakkaalle. Kumpikin osapuoli voi keskeyttää toistuvan varauspyynnön erillisellä lmoitukselle.

Palvelut

AT Siivouspalvelut ja ”Aiheeseen liittyvät yritykset” tarjoaa siivous- ja kotipalvelua. AT Siivouspalvelun sekä ”Aiheeseen liittyvän yrityksen” Asiakas tilaa palvelua tunneissa ja tilatun palvelun kesto ja Asiakkaan toiveet vaikuttavat siihen, miten paljon työtehtäviä ehditään toteuttaa. AT Siivouspalvelut tai ”Aiheeseen liittyvät yritykset” ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta.

Hinnat ja laskutus

AT Siivouspalveluiden myös ”Aiheeseen liittyvien yrityksien” kotipalveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset ja hintoihin sisältyy voimassa olevan arvolisäverokannan mukainen arvonlisävero. Emme veloita asiakkaalta asiakaspalvelijamme työmatkakustannuksia. At Siivouspalvelu ja ”Aiheeseen liittyvät yritykset” sopimusyritykset pidättää oikeudet hintojen muutoksiin.

Yksittäinen varaus maksetaan varausta tehtäessä verkkopankissa etukäteen tai sopimuksen mukaisesti laskulla. Säännöllisessä varauksessa lähetämme laskun varauspäivänä. Siivouspalvelusopimuksen ottavia asiakkaita on mahdollisuus laskuttaa, jolloin luottotiedot tarkistetaan.

Mikäli varaus peruuntuisi AT Siivouspalveluiden tai ”Aiheeseen liittyvien yrityksistä” johtuvista syistä, palautamme etukäteen maksetun maksun asiakkaalle. Palautamme maksun myös silloin, jos asiakas peruuttaa varauksen kaksi (2) vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme yhden (1) tunnin palvelumaksua vastaavan summan. Asiakas voi siirtää palvelua veloituksetta ilmoittamalla siitä kaksi (2) vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa.

Säännöllisissä varauksissa lähetämme laskun pääsääntöisesti sähköpostilla. Paperilaskun lähettämisestä perimme 3,00 euron laskutuslisän. Maksumuistutuksesta perimme 5 euron ylimääräisen laskutuslisän.

Suosittelemalla palveluamme, saat ilmaisia siivouksia. Miten se toimii? Suosittelemalla palveluamme ystävällesi, saat 3 tuntia ilmaista siivouspalvelua, kun ystäväsi ostaa palveluamme vähintään 12 tuntia tai ottaa jonkin siivouspalvelusopimuksistamme. Tämä koskee vain uusia asiakkaita. Mitä useammalle suosittelet, sitä enemmän saat ilmaista kotisiivousta.
 
Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon joko AT Siivouspalveluille tai ”Aiheeseen liittyvälle yritykselle”. Asiakkaan on muun muassa kerrottava mahdollista työvälineistä ja puhdistusaineista. Asiakkaan kodissa tapahtuvassa palvelussa asiakkaan on myös huolehdittava asiakaspalvelijan pääsystä sisälle kotiin.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa, siirtää tai peruuttaa tilaamansa palvelu ilmoittamalla AT Siivouspalveluille tai ”Aiheeseen liittyville yrityksille” siitä kaksi (2) päivää ennen sovittua palvelun suoritushetkeä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme sovitun palvelun hinnasta 50 %. Mikäli peruutus tehdään sovittuna suorituspäivänä, veloitamme palvelun täysimääräisesti.

Ylivoimainen este

AT Siivouspalvelut sekä ”Aiheeseen liittyvät yritykset” ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös autoväylienruuhkia, liikenneonnettomuuksia sekä AT Siivouspalvelun tai ”Aiheeseen liittyvien yritysten” asiakaspalvelijoiden sairastumisia.

Reklamaatiot ja huomautukset

Mikäli Asiakas on tyytymätön tilaamaansa palveluun, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti AT Siivouspalveluiden tai ”Aiheeseen liittyvälle yritykselle” kahden (2) päivän kuluessa palvelun suorittamisesta tai virheen havaitsemisesta tai siitä kun se olisi pitänyt havaita.

Sopimuksen purkaminen

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli AT Siivouspalvelut tai ”Aiheeseen liittyvä yritys” olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. AT Siivouspalveluilla tai ”Aiheeseen liittyvällä yrityksellä” on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas laiminlyö sovittuja maksuja. AT Siivouspalveluilla sekä ”Aiheeseen liittyvällä yrityksellä” on oikeus purkaa sopimus myös silloin, jos asiakas laiminlyö tämän sopimuksen velvollisuuksia, eikä korjaa niitä AT Siivouspalveluiden tai ”Aiheeseen liittyvän yrityksen” pyynnöstä.

Salassapitovelvollisuus

Kaikki AT Siivouspalveluiden yhteistyökumppanit ”Aiheeseen liittyvät yritykset” ovat sitoutuneet pitämään salassa asiakkaisiin tai heidän henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvät seikat. AT Siivouspalvelut ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

Sopimuksen muuttaminen

AT Siivouspalvelut pidättää oikeudet tilausehtojen muuttamiseen

Ristiriitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan mahdollisesti käräjäoikeudessa.