PalveluitaINFO ei edusta tai hyväksy minkään sellaisen tiedon, sisällön tai mainoksen paikkansapitävyyttä tai luotettavuutta, joka on tämän verkkosivuston sisältämien palveluiden sisällössä, jakelussa tai linkityksissä, eikä tuotteiden laadusta, tiedoista tai materiaalieista, jotka näytetään tai esitetään mainoksen tai muun palvelun tai palveluiden yhteydessä.

 Hyväksyt täten, että kaikenlaisten tietojen luottaminen on omalla vastuullasi. PalveluitaINFO pidättää oikeuden harkintansa mukaan ja ilman velvollisuutta tehdä parannuksia tai korjata mahdolliset virheet tai puutteet palvelun osalta. PalveluitaINFO tarjoaa palvelun ja sen tiedot "sellaisenaan", ja PalveluitaINFO kieltäytyy nimenomaisesti kaikesta ja kaikesta takuusta, suoranaisesti tai epäsuorasti, mukaan lukien takuita myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, palvelun tai tietojen ja tuotteiden osalta. PalveluitaINFO ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista, jotka liittyvät palveluun, tietoihin ja tuotteisiin.