TARJOAMME SINULLE KAIKEN MITÄ TARVITSET...

 

Valitse suunnitelmasi...

REKISTERÖIDY

LAAJA HAKU

 

Näkyvyys

Yrityksesi ei näy pelkästään PalveluitaINFO-alustalla ja sosiaalisissa ympäristöissämme, vaan myös kaikissa markkinointi tavoissamme

Vaikutukset

Kun olet rekisteröitynyt, olet osa PalveluitaINFO-yhteisöä yrityksesi palvelut, tarjoukset, tapahtumat ja artikkelit löytyvät nopeasti kohdeyleisölle

Hallinta

Tarjoamme sinulle intuitiivisen käyttöliittymän lueteltujen kohteiden hallintaan (oma ohjauspaneeli) voit seurata monia asioita, joihin haluat vastauksen (tiedon).

Myydään ravintoloita

Myydään ravintoloita

Suomi
Vuokraa kotisivut

Vuokraa kotisivut

Espoo, Kivenlahti
Ostetaan ravintoloita

Ostetaan ravintoloita

Espoo, Uusimaa
Haetaan ravintola-alan työntekijöitä

Haetaan ravintola-alan työntekijöitä

Kanavapuhdistus ilmastointi

Kanavapuhdistus ilmastointi

Espoo, Uusimaa
Paritalo Heinola

Paritalo Heinola

Heinola, Sinilähde
Kiiltosiivous

Kiiltosiivous

Espoo, Säteri
Rekrytointi, avoin työpaikka

Rekrytointi, avoin työpaikka

Suomi

Palvelun käyttö ei ole tarpeellista rekisteröintiä. Tullessaan PalveluitaINFO -sivuston palveluntarjoajien käyttämien vakuuttavien tutustuneensa näkemisten käyttöehtojen ja sitoutuu kaikessa Palvelun-käyttö on helppoa.

Kirjautuminen tai käyttäjänä saapuminen PalveluitaINFO hakemistoon vaatii, että selaimesi sallii cookie-tietojen ('evästeet') lähettämisen!  Mikäli olet yhteiskäytössä olevalla internet-päätteellä, muistathan painaa 'kirjaudu ulos' kun lopetat PalveluitaINFO käytön!

PalveluitaINFO hakemisto on tarkoitettu yritysten palveluiden esille tuomiseen ja tarjontaan. Yksityisten palveluja ei tuoda esille hakemistossa, ainoastaan asunnon myyjät (itsemyyjät) yksityisesti voivat myydä PalveluitaINFO hakemistossa voimassa olevien kategorioiden ja tyyppien mukaisesti.

PalveluitaINFO Palveluntarjoajana, sekä verkko sovellus tuottaa myös laskuja (käyttää laskuja tarvittaessa). Käyttäessäsi Käyttäjänä palveluita hyväksyt sähköiset laskut joilla maksetaan PalveluitaINFO  hakemistoon liittyminen (yrityspaketit), erikoistilanteissa palveluiden tarjoaminen, tavaraoiden ja tuotteeiden yrityshakemistossa olevat mahdolliset maksut maksetaan aina palveluiden tarjoajien (Myyjien), tuotteen (tavaran) myyjän (omistajan), sekä ostajan (Käyttäjän) keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Palvelu toimii yrityshakemistona verkkopalveluna, jossa Palveluun rekisteröityneet palveluntarjoajat (Myyjät) ja yrityshakemistosta ostajat (jäljempänä Käyttäjä) voivat ilmoittaa palveluitaan (tuotteitaan) jäljempänä Palvelu, Kohde, Tavara, Tuote hakemistossa tarjottavaksi (tarjoukset) Palvelun välityksellä ja vastaavasti tehdä ostosuorituksia myynnissä (tarjouksissa) olevista Kohteista. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu Käyttäjien ja palveluiden tarjoajien kesken heidän erikseen sopimin ehdoin, eikä Palveluntarjoaja (sivuston ylläpitäjä) ole kaupan osapuoli missään suhteessa. Palvelu ei vaadi rekisteröitymistä, kuitenkin rekisteröidyttyäsi Palveluun saat enemmän toimintoja.

Anna vinkki epäilyttävästä tuotteesta tai palvelusta PalveluitaINFO pyytää sekä käyttäjiltä että oikeudenhaltijoilta apua väärinkäytösten löytämiseksi. Käyttäjiä kehotetaan tekemään PalveluitaINFO–palvelun ylläpidolle (yhteydenotto lomake) ilmoitus tuotteista, jotka ovat näiden ohjeiden tai palvelun käyttöehtojen tai sääntöjen vastaisia. Ilmoita virheellisyyksistä sähköpostilla myynti(at)palveluita.info 

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun viestinnällisiin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja Palvelun toiselle Käyttäjälle palveluiden tarjoamisen yhteydessä välittääkseen kohteen myyjälle (palveluiden tarjoaja) tiedot mahdollisesta (ostajasta) ja vastaavasti tarjouksen tehneelle ostajalle tiedot mahdollisesta myyjästä. Näiden tietojen luovuttaminen tapahtuu ainoastaan erikoisesta tarpeesta.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Palvelussa ei saa myydä (tarjota) tuoteväärennöksiä tai piraattituotteita. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaalin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan.

Käyttäjä sekä Myyjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Laittomasti anastettua tavaraa, tuotteita ym. verrattavaa ei missään nimessä voi markkinoida ja myydä (tarjota) Palvelussa.  Emme myy (tarjoa) emmekä esittele PalveluitaINFO hakemistossa aseitapornografiaa missään muodossa.

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Käyttäjille sekä Myyjille yrityspalveluiden, sekä kauppapaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjän (mainostaja) mainosmateriaali tai koko mainos hakemistosta ilman mitään perusteluja. Mainoksen poistamisen jälkeen ei mainostajalla (käyttäjällä) ole oikeuksia maksun palauttamiseen osin eikä kokonaan.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.  Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista Kohteista, Kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tekemään palveluiden ja myynti- tai ostotarjouksia

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle toimittamansa materiaaliin tarkistettavaksi. Palveluntarjoaja voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan (ilmoittaa muutoksista käyttäjälle), esim. Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärin käytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. 

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.  Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään muutoksen havaittuaan. Palvelumaksua tai osasuoritusta yrityshakemistoon liittymisestä ei palauteta mistään syystä ei myöskään minkäänlaisen tapauksen johdosta.

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.  Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse.