Omakoti on edullisin asumismuoto (okt)

Omistusomakotitalo on ylivoimaisesti edullisin asumismuoto. Ensinnäkin omakotiasuminen on omatoimista joka lähes aina pakottaa säästämään. Jos rakennusvaiheessa on otettu paljon velkaa, sitä tulee lyhentää samalla säästetään omaa taloa, kunnes koittaa päivä jolloin velka on maksettu ja talo on oma. Omakotitalossa omistaja on samalla isännöitsijä, talonmies ja remonttimies säästäen samalla merkittävästi asumisen kustannuksissa. Kun pääomaa on pienennetty tai kokonaan maksettu, päästään nauttimaan itsellisestä ja edullisesta asumisesta. Käytännössä kustannukset ovat pudonneet 2-3 euroon/m2/kk voidaan sanoa, että murto-osaan vuokra-asunnon asumiskuluista.

Edullisin tapa (paikalla rakentaminen)

Paikalla rakentaminen omasta puutavarasta (omasta metsästä sahattuna, aikoinaan) itse rakentaen ns. hartiapankki -ratkaisuna on kokonaiskustannuksiltaan edullisin tapa rakentaa. Tämä tapa vaatii paljon aikaa, vaivaa ja ammattitaitoa rakennustyön kaikissa vaiheissa. Harvoin löytyy kokonaisvaltaista osaamista.

Mikäli ammattitaitoa ja aikaa on vain vähän, saattaa rakentamisessa sattuneet rakennusvirheet tulla kalliiksi myöhemmin. Myös voimat voivat loppua kesken rakentamisen, oikeita mittasuhteita ajankäytöstä on vaikeaa arvioida, ellei ole ammattitaitoa rakentamisen aika pitenee huomattavasti. Siksi tämä tapa sopii parhaiten ammattilaisille tai kokeneelle rakentajalle.

Paikalla rakennettaessa työmaalla tehtävien töiden osuus on suurin, kun talopaketti ratkaisuissa työmäärä oleellisesti vähenee.

Omakotitalon rakentaminen paikalla vaatii tunnetusti jopa yli 3500 työtuntia, kun mukaan otetaan rakentamisen kaikki vaiheet esim. rakennuttaminen, suunnittelu, työnjohto, aputyöt, aliurakat, tavaroiden hankinta ja varsinaiset rakennustyöt. Kuukauden kesäloman aikana henkilö ehtii täysipäiväisesti tehdä 150 - 200 tuntia tehollista rakennustyötä, tästä voi laskea rakentamiseen menevän kokonaisajan vuosissa. Rakennuksen rakentamisen tuntimäärään ja kustannusten määrään vaikuttaa aina tontin maaperä (maan vaihto, kallion räjäytys ym.), rakennuksen kokonaisneliöt ja monimuotoisuus sekä sen laatu ja materiaalivalinnat.

Rakentamiseen ryhtynyt voi saada itselleen rakennusapua omista sukulaisista tai vain palkkaamalla eri työvaiheisiin ammattirakentajia, mutta tällöin rakentajan oma vastuu laajenee. Lisäksi mukaan tulee myös työnantajan rooli kaikkine työnantajan velvoitteineen. Tarkoittaa esim. sitä, että palkanlaskennan ja vakuutuksien on syytä olla kunnossa.

Valmis talopaketti vai avaimet käteen?

Talopaketti ei ole vielä ns. Avaimet käteen valmis. Talopakettien toimitussisällöt vaihtelevat paljon. Normaalisti talopakettien toimitussisältö saattaa silti edustaa vasta 30-40 % talosta valmiina. Talopaketeiksi ymmärretään silloin erisisältöiset elementtipaketit.

Aito Avaimet käteen paketti sisältää harvoin perustuksia, tontin hintaa ja ulkopuolisen valvojan kustannusta. Mitä sitten ymmärretään avaimet käteen paketilla? Sen tulisi tarkoittaa sitä, että omakotitalo saadaan valmiina ja kokonaisuutena, jolla on jokin loppuhinta. Siihen ei saa tulla enää mitään lisäkustannuksia jos niin sovitaan.

On kallista uskoa talomyyjän antamaan mielikuvaan helposta ja edullisesta rakentamisesta. Hänen myymänsä talopaketti myydään yleensä pystytettynä ja vesikate asennettuna. Pahimmillaan rakentaja voi olettaa, että lähes kaikki kulut ovat paketissa mukana. Ennen kuin on päästy edes työn alkuun, selviää, että tontille tehtävät maankaivutyöt ja rakennuksen perustustyöt eivät kuuluneetkaan kauppaan! Myös monia muita rakentamisen tehtäviä saattaa puuttua, kun ei ole ymmärtänyt talopaketti sisältöä!

Paras tapa (kilpailuttava rakennustapa)

Kun rakentamaan ryhtyvä ei halua tehdä kaikkea itse (tekee minkä todella osaa), mutta haluaa pitää kustannukset kurissa, kannattaa valita kilpailuttava rakennustapa.

Kilpailuttavassa rakennustavassa rakentaja voi itse toimia hankkeen vetäjänä, myös osallistua rakentamiseen. Tällöin esimerkiksi kustannukset pysyvät rakentajan hallinnassa koko rakentamisen ajan.

Kilpailuttavassa rakennustavassa on tarkoituksena kilpailuttaa rakennushanke sopivan kokoisissa paloissa työvaiheina (erilaisten ammattiryhmien tekemänä) osaurakoina, huolehtia rakennuksen eri osa-alueiden rannusvaiheiden yhteen sovittamiselta.