Omakotitalon Rakentaminen Itse tekemällä vai teettämällä!

Rakennustehtävien töiden osuus on suurin paikalla rakennettaessa. Tämän ratkaisun valitsee noin neljäsosa omakotirakentajista. Näistä puolella on halu tehdä rakennustyöt pääasiassa itse. Talon rakentaa lähes kokonaan rakennusalan ammattilainen tai vähintäänkin kokenut rakentaja. Kun ulkopuolista työvoimaa käytetään, ei oman työn osuus nouse yhtä suureksi. 

Talon voi rakennuttaa paikalla myös kokonaisurakkana tai muuten täysin ulkopuolisiin tekijöihin nojautuen avaimet käteen periaatteella. Omakotitalon rakentaminen vaatii paljon aikaa jota emme ehkä osaa edes ajatella, aika on noin kaksi miestyövuotta, kun mukaan lasketaan suunnittelu, rakennuttaminen, työmaajohto, erilaiset järjestely- ja aputyöt sekä rakennusosien asennukset. Aika vaihtelee toki suuresti käytettävästä ajasta, tiedoista ym. muista resursseista riippuen.
Omakotirakentamisen toteutustavan valinta ei ole mutkaton asia. Valinnassa vaikuttaa kaksi suuntaa toisaalta siitä, millaisina kokonaisuuksina talo tai sen osat hankitaan ja toisaalta erilaisten töiden tekijöistä. Helpommalla pääsee talopaketti hankinnoissa, mukana tulee osa rakentajista ja avaimet käteen -taloissa lähes kaikki valinnasta riippuen. 
Paikalla rakentamisessa tai valitessa suppean talopaketin jää runsaasti sekä ammatti että aputöitä. Yhä useampi rakentaja päätyy ulkopuoliseen työsuoritukseen ja oman työn osuus vähenee. Suurta aikaa vaativaa rakentamista välttää suuri joukko halukkaita rakentajia siksi avaimet käteen valmius on alkanut olemaan kysytty rakentamistapa!
 

Näin rakentaminen lähtee käyntiin!

 Tässä pieni yhteenveto rakentamisen eri vaiheita, sekä mitä sen alullepanemiseen tarvitaan. Rakentaminen on valtava prosessi, selviät ottamalla asioista selvää ja olemalla aktiivi. Jos valinta on talopaketti rakentaminen on myyjä (edustaja) avainasemassa rakentamisen aloituksessa yhdessä hankitun mestarin kanssa!

Rakennuttajan pitää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa palkata pääsuunnittelija ja myös mestari koska mestarin apu aikaisessa vaiheessa auttaa moniin käytännön asioihin.  

Hanki tontista tiedot, sekä pohjatutkimus

Rakennuksen kestävyyden lähtökohtana ovat hyvin tehdyt perustukset, jotka täyttävät kaikki vaatimukset. Perustusten suunnittelun pohjana tulisi olla maaperätutkimus, tämä nykyään vaaditaan useassa kunnassa jo rakennuslupaa haettaessa, on yksi edellytys. Usein maaperätutkimukseen liittyy tontin paalutustarve, tämä lisää rakentajalle lisäkustannuksia, ehkä huomattaviakin.

Talon suunnitteluun tarvitaan kunnalta saatavia papereita (rakennusvirasto). Ensimmäisiä joita tarvitaan on tonttikartta kaavamääräyksineen ja rakennustapaohjeineen. Tonttikartassa näkyy korkeuskäyrät ja vähintään tie ja katukorot sekä alin viemäröitävä taso, josta tiedetään, tarvitaanko jätevesille pumppaamo. Tarvitaan myös sähkö, vesi, viemäri- ja mahdollisen kaukolämpöliittymän merkityt paikat. Muitakin tekemisiä tarvitaan tontilla, joudut raivaamaan kasvillisuutta, ehkä isojakin puita. Puiden kaatoon kannattaa myös pyytää kunnalta lupa.

Ja jos tontilla on vanha purettavana pitämäsi rakennus hae siihenkin kunnalta purkulupa.

On aika suunnitella talon pohjakuvaluonnos

Olet kenties jo suunnitellutkin asunnon tiloja miten ne palvelisi parhaiten perheesi tarpeita. Kun tontin tiedot ja pohjatutkimus (tarvittaessa) on tehty tiedät jo millaisen talon saat rakentaa, joko yksikerroksinen tai kaksikerroksinen, ehkä 1½ kerroksinen jne. Saatujen tietojen pohjalta tiedät myös miten voit talosi sijoittaa tontille. Asemakaava auttaa suunnittelussa ole yhteydessä omaan arkkitehtiin hänen kanssaan voitte alkaa suunnittelemaan pohjakuvaa.

Esimerkkejä valmiusasteista tarjouksen pyyntöön talotoimittajilta

  • Valmiusaste teidän valinnan mukaan
  • Avaimet käteen (muuttovalmis) kalusteet, kodinkoneet ym. koneet ja laitteet mukana! Tehty alusta loppuun kaikin tavoin valmiiksi, lopputarkastettuna!
  • Maapohjatyöt ja perustukset
  • Perustukset (ei maapohjatöitä)
  • Talopaketti vesikattoon (kate asennettu)
  • Talopaketti vesikattoon (ei katetta asennettu, vain ruoteeseen)
  • Kaikki sisätyöt (huoneet ja kosteat tilat)
  • LVI-ja sähkötyöt
  • Pihatyöt valinnan mukaan
Rakentamaan ei vielä pääse, on haettava rakennuslupa

On tapahtunut paljon asioita ja myös asioiden selville ottamista ennen kuin ollaan tässä tilanteessa rakennusluvan hakemisessa. Lupa vaaditaan luonnollisesti (pääsääntöisesti) myös muille tontille tuleville rakennuksille ja rakennelmille. Asia kannattaa tarkistaa rakennuspaikkakunnan rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupaa anottaessa tarvitaan rakennuksen piirustukset, sekä erinäinen joukko muita asiakirjoja ja todistuksia joiden määrä ja sisältö vaihtelevat paikkakunnasta riippuen. Näiden asiakirjojen ja paperien (paperisota) hoitoa ei rakentajan välttämättä tarvitse itse hoitaa, osan voi jättää suosiolla pääsuunnittelijalle ja vastaavalle mestarille. Timantti Kodit hoitaa pääpiirustukset, erillisestä sopimuksesta useita muitakin!

Suunnitelmat ja asiakirjat voi ennen virallista rakennusluvan jättämistä käydä tarkistuttamassa paikkakunnan rakennusvalvonnassa, tätä on alettu pitämään käytäntönä, eli jo vaaditaan useissa kunnissa. Ennakkotarkistuksella varmistetaan, että suunnitelma täyttää rakennuspaikalla voimassaolevat vaatimukset ja asiakirjat ovat muutenkin asiallisessa kunnossa. Tämä varmistus auttaa luvan käsittelyssä eikä luvan myöntäminen turhaan viivästy rakennuslupahakemuksessa olevien puutteiden vuoksi. Virallinen rakennuslupakäsittely vie muutamasta viikosta kuukausiin, paikkakunnista ja hakemusten määrästä johtuen.

Itse lupahakemukseen tulee pääkuvien lisäksi useita erilaisia selvityksiä (asiapapereita, lomakkeita täytettynä) näihin pääset osaksi tutustumalla sivuillamme. Kaikkiin löytyy tietoa myös kuntien omilta sivuilta, olemme keränneet näitä sivustoomme. Kannattaa täyttää kaikki tarvittavat asiakirjat huolella ettei niiden seurauksena ole viivästyksiä lupahakemuksen käsittelyssä.

Useissa kunnissa on tapana, että tavataan kunnan lupakäsittelijä ensimmäiseksi lupa-asiakirjojen kanssa. Tämän tapaamisen perusteella käydään kaikki asiat läpi, tarvitaanko lisäselvityksiä ym. ennenkuin asiakirjat jätetään viralliseen lupakäsittelyyn. Näin vältetään lupakäsittelyn viivästyminen, uusien selvitysten hankkimisessa kuluu aikaa. Myös käsittelyjä hoitavien kunnan työntekijöiden kesälomat sotkevat lupakäsittelyjä, nämäkin on syytä ottaa huomioon.