Maaseudun kaavoittamattomalla alueella tontit (tilat) voivat olla hyvinkin suuria. Kunnat ovat alkaneet mm. haja-asutusalueiden jätevesimääräysten vuoksi edellyttää kaavoittamattomilta alueilta tonteilta vähimmäiskokoa, joka voi olla 1500-2000-5000 m2. Kaavoittamattomilla alueilla ei ole kunnallistekniikkaa, siksi usein suositellaan siirtymään kaavoitetuille kaupunki alueille joissa tämä on valmiina. 

Suomessa myös pienet tontit ovat erittäin kysyttyjä kaupunkialueilla, tontteja ei ole riittävästi tarjolla ainakaan kasvukeskuksissa. Kaupungissa omakotitalon tontin koko voi olla pienimmillään jopa noin 400 m².

Tontin hinta vaihtelee Suomessa erittäin paljon pääkaupunkiseudulta maaseutukuntiin. Kaavoitetun maan hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten asemakaavoitus, tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus. Tonttien arvo kannattaa etenkin arvokkaiden tonttien kohdalla kääntyä asiantuntijan, esimerkiksi alueella toimivan kiinteistönvälittäjän tai auktorisoidun kiinteistöarvioijan puoleen. 

Kaavoitus ratkaisee

Asemakaavassa esitetään rakennuskorttelien rajat ja osoitetaan rakentamisen määrä. Tontin rakennusoikeus kertoo, kuinka paljon tontille saa rakentaa. Se ilmoitetaan kerrosalana tai tehokkuuslukuna (esim. e = 0,25) Suurin sallittu kerroslukumäärä on kaavassa merkitty roomalaisella numerolla (esim. II). Tontin täydennysrakentamista rajoittavat tontilla mahdollisesti jo olevat rakennukset, joihin osa rakennusoikeudesta on jo käytetty. Kunnan rakennusvalvonnasta selviää sekä tontin käytetty että käyttämätön rakennusoikeus. Aina pitää tutustua kaavaotteeseen ja kaavan merkkeihin nämä kertoo mitä tontille saa rakentaa. Kaavaotteen ja merkkien selitykset voi tilata tonttia myytävästä kunnasta, ne pitäisi olla olemassa itse tontin myyjällä, esittää vakuudeksi miten tontille saa rakentaa ja minkälaisen talon.

Rakennusjärjestys esim. Espoo

Tontin rakentamista suunnittelevan kannattaa tutustua kunnan rakennusjärjestykseen ja mahdollisiin aluetta koskeviin rakentamistapaohjeisiin. Rakennusjärjestyksen määräykset ovat osa kunnan rakentamisen ohjausta. Määräykset koskevat koko kuntaa tai sen osaa. 

Tontin tekniset liittymät

Vesijohto- ja viemäriliittymien sekä sähkö- ja kaukolämpöliittymien liittymismahdollisuudet ja niiden sijainti vaikuttavat rakentamiseen. Alueen kunnallistekniikan tila ja liittymäkohtien sijainti tuleekin selvittää kunnasta ennen rakennusprojektin käynnistämistä. Liittymismaksujen suuruudet selviävät kunnasta. Kunta voi edellyttää uudisrakennukselta vesi- ja viemäriverkkoon liittymisen lisäksi myös liittymistä esimerkiksi kaukolämpöverkkoon. 

Tarvittavat asiakirjat ja viranomaiskäsittelyt

Kiinteistön ostaminen edellyttää melkoista määrää asiankirjoja ja viranomaiskäsittelyä. Viralliset asiakirjat ovat maksullisia, jos on kuolinpesä asiakirjat lisääntyy merkittävästi. Tämä lista tarvittavista asiakirjoista ei ole kattava, vaan suuntaa antava. 

  • kunnan kiinteistövirasto tai maanmittaustoimistosta
  • kiinteistörekisterin ote
  • kiinteistörekisterikartta
  • kunnan kiinteistövirastosta, käräjäoikeudesta, kihlakunnanvirastosta tai maanmittaustoimistosta:  lainhuutotodistus, rasitustodistus
  • kunnan kiinteistövirastosta tai rakennustarkastajalta:  jäljennös alueen kaavoista, rakennuksen piirustukset ja rakennuslupa

Kauppakirja

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai valtakirjalla heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja julkisen kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Kauppakirjan muoto on määritetty maakaaressa. Kauppakirjan tekeminen ei ole yksinkertainen asia, kauppakirjan tekeminen pitisi jättää ammattilaisten tekemiseksi.

Lainhuudon hakeminen

Ostajan on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kauppa on tehty. Lainhuudatuksessa käräjäoikeus tutkii kaupan muotovaatimuksen ja merkitsee uuden omistajan rekisteriin. Ohjeita lainhuutohakemuksen tekoon saa käräjäoikeudesta. Hakemukseen liitetään mm. alkuperäinen kauppakirja ja sen jäljennös. Kirjaamisen jälkeen käräjäoikeus palauttaa alkuperäisen kauppakirjan. Yleensä lainan antava pankki huolehtii lainhuudon toimittamisesta.

Lainhuudon saadakseen ostajan tulee suorittaa kiinteistön kaupasta perittävä varainsiirtovero. Määräalan lohkominen tulee vireille automaattisesti, kun lainhuuto on myönnetty.